Анджело Зукала, Генерален мениджър на хотел „Интерконтинентал", М
Анджело Зукала работи в хотелиерската индустрия повече от 25 години, преминавайки през различни отдели и длъжности – управление на проекти, продажби, храни и напитки, приходи, оперативен мениджмънт. Присъединява се към InterContinental® Hotels & Resorts през 2003 г., където заема лидерски позиции в луксозния сегмент на групата в седем страни. В момента е генерален мениджър на InterContinental® Sofia.

К
InterContinental Sofia е единственият петзвезден хотел в България, част от международна луксозна марка. През 2019 г. спечели редица местни и международни отличия, сред които „Водещ нов хотел в Европа” на световните награди за туризъм и „Водещ луксозен бизнес хотел” за Източна Европа на световните награди за луксозни хотели.

Аннамария Аксинте, Управляващ директор на „Линде газ България”, М
Аннамария Аксинте оглавява „Линде газ България” от 2017 г. Присъединява се към компанията през 2014 г. като финансов мениджър. Има опит в сферата на бързооборотните стоки, производството и търговията на горива, финансовата и химическата индустрия. През годините е заемала ръководни позиции в „ОТП Факторинг”, „Ромпетрол България”, „Ромпетрол Румъния”, „Брау Юнион Румъния”.

К
„Линде газ България” е дружество с основна дейност производство и търговия с технически и медицински газове. Дружеството извършва и инженеринг във връзка с производството и дистрибуцията на газове.

Антония Йорданова, Управител на Tek Experts ЕООД,
М
Антония Йорданова е главен финансов директор на Tek Experts от 2013 г. Ръководи всички финансови дейности на YNV Group, която се състои от 4 независими корпорации – Tek Experts (глобален доставчик на техническа поддръжка), Wize (софтуерни решения), Everty Holdings (недвижими имоти) и Elev8 (професионални обучения в сферата на IТ и бизнес обучения за управленски функции). В периода 2006–2013 г. е финансов директор на група от компании, работещи в секторите търговия на дребно, недвижими имоти и софтуер.

К: Tek Experts е глобална компания с екип от 7000 души, предоставяща техническа IT поддръжка и професионални услуги на бизнес клиенти в цял свят. Позиционира се като работодател, който предоставя еднакви възможности на всички служители и приветства разнообразието на работното място.

Антония Събева, Изп. директор на „Мениджмънт Файненшъл Груп” АД ,
М
Антония Събева е изпълнителен директор на Management Financial Group (MFG) от юли 2017 г. Стартира кариерата си в първата от компаниите на холдинга – „Изи Асет Мениджмънт” – през 2010 г. като част от одиторския екип, а след това оглавява технологичното звено на групата. Има богат опит на различни мениджърски позиции в компании във финансовата сфера.

К
В портфолиото на българския холдинг MFG влизат над 15 компании с над 450 офиса и над 7500 служители в България, Румъния, Украйна, Полша и Македония. Сред тях са Easy Credit, „Бяла карта”, Viva Credit, Fintrade, Prospect Capital, iuvo и др. Основният фокус на групата е предлагането на финансови и кредитни продукти за физически лица през малкия и средния бизнес до средно големи корпоративни клиенти. MFG подкрепя стартъпи във финтех сектора, софтуерните разработки и дигиталните ритейл услуги, сред които Tiger Tehcnology, eBag.bg, Payhawk, NewPay, LogSentinel, Infinno, Auka, Breezy.

Веселин Александров, управител на „Software AG България”,
М
Веселин Александров се присъединява към Software AG през 2006 г. на позицията софтуерен инженер в Research & Development, структурата, ситуирана в София. Впоследствие заема няколко ръководни позиции, съчетавайки ги с ролята на прокурист на компанията в България. Управител е от 2015 г. Преди Software AG е работил за редица големи компании в банковия и ритейл сектора, сред които Texim Bank, Eurobank, Praktiker.

К
Германската компания Software AG е сред глобалните лидери в иновативните софтуерни решения с над 70 офиса и около 5000 служители в целия свят. Офисът в България е създаден през 2006 г. и в него работят над 250 специалисти в отдели с разнообразна дейност – R&D, Professional Services, Global Information Services, Cloud Service Operations, Security & Compliance, Digital Marketing и др. Българската локация се е утвърдила като третия по големина R&D хъб на компанията.

Владимир Малинов, изп. дир. и член на УС на „Булгартрансгаз” ЕАД,
М
Владимир Малинов стартира кариерата си през 2003 г. в Министерството на отбраната. Към „Булгартрансгаз” се присъединява през 2010 г. като началник на управление „Правно”. От 2018 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Под негово ръководство дружеството се фокусира върху повишаване на достъпа до природен газ за индустрията и битовите потребители, както и върху диверсификацията на източниците на газ за България. Реализират се проекти като Балкански поток, нови междусистемни връзки и платформата за търговия на природен газ „Газов хъб Балкан” ЕАД, на която Малинов е председател на Съвета на директорите.

К
„Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и лицензиран оператор на газопреносната мрежа на територията на България, служеща за пренос на природен газ до газоразпределителни мрежи, индустриални потребители в страната, както и до съседни страни. Дейността му е съобразена с националното законодателство, европейските норми
и с Третия енергиен либерализационен пакет.

Владимир Николов, Оперативен президент на „Фантастико”,
М
Владимир Николов е оперативен президент на търговска верига „Фантастико”. От 2008 г. е управител на фирмите „Европа ВН”, „Ван холдинг”, „Винтерко БГ” и „Евро Харт”, чрез които „Фантастико” развива дейността си в сектора на бързооборотните стоки. Професионалната му кариера преминава през всички нива в йерархията на семейните фирми. Започва като технически сътрудник в търговската дирекция, а по-късно става директор координация и развитие на търговската дейност. Като оперативен президент на компанията ръководи над 3000 служители.

К
Българската семейна компания „Фантастико” е създадена през 1991 г. Днес е сред водещите у нас вериги за продажба на бързооборотни стоки. Има 43 супермаркета в София, Банкя, Елин Пелин и Кюстендил, както и логистичен център край Елин Пелин с площ 19 хил. кв. км. Консолидираната печалба на компаниите в групата на „Фантастико” за 2019 г. е 28,3 млн. лв.

Владимир Спасов, Прокурист на „М+С Хидравлик” АД,
М
Владимир Спасов работи последователно в „Параходство БМФ” като трети помощник-капитан, „Капрони” АД като ОТКК и организатор пазари, а от 2000 г. до момента е в „М+С Хидравлик” АД. Във фирмата заема последователно позициите организатор маркетинг, началник на отдел „Маркетинг”, зам.-директор по търговските въпроси, търговски директор и търговски пълномощник. Прокурист е от 2013 г.

К
Дейността на „М+С Хидравлик” е производство и търговия с хидравлични продукти – орбитални мотори, хидростатични сервоуправления, спирачки, клапани, аксиално-бутални мотори и помпи.

Владислав Русев, Главен изп. директор на ПОД „Алианц България”, М
Владислав Русев започва работа в областта на допълнителното пенсионно осигуряване през 1995 г. в ДПФ „България”, чийто правоприемник е ПОД „Алианц България”. През изминалите 25 години заема различни позиции в компанията – специалист, мениджър „Продажби”, зам. изпълнителен директор, прокурист, член на УС. През ноември 2017 г. е избран за главен изпълнителен директор. Член е на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

К
Компанията предлага допълнително пенсионно осигуряване от 1994 г., когато учредява един от първите доброволни пенсионни фондове у нас. Днес ДПФ „Алианц България” е най-големият български доброволен пенсионен фонд с 45% пазарен дял по управлявани активи. След въвеждането на допълнителното задължително пенсионно осигуряване през 2000 г. ПОД „Алианц България” управлява три пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен. Активите на фондовете надхвърлят 3,3 млрд. лв. Компанията има над един милион клиенти.

Георги Гановски, Изпълнителен директор на „Кремио” ЕАД,
М
Георги Гановски оглавява „Кремио” ЕАД от 2011 г. Под неговото ръководство компанията реализира увеличени производствени мощности и сериозен ръст в приходите.
Преди да се присъедини към „Кремио”, заема позициите оперативен мениджър в „Кока-кола”, национален мениджър в „Агрима” АД, изпълнителен директор на „Обединена млечна компания” и изпълнителен директор на Bovis AD/MBI.
К
„Кремио” ЕАД е основана през 2011 г. със седалище в София и е част от германската Meggle и италианската Codap. Компанията е специализирана в производство на UHT и пастьоризирани продукти. Разполага с отлични производствени мощности и уникално за региона на Източна Европа портфолио. Към момента над 60% от продажбите на „Кремио” са направени на износните пазари. Клиентската мрежа на компанията включва над 40 страни в Европа, Азия и Африка.

Джордж Маргонис, Генерален мениджър на „Филип Морис България” ,
М
Джордж Маргонис има над 15 години опит във „Филип Морис Интернешънъл” на различни ръководни позиции. Кариерата му в компанията започва в отдел „Продажби” в гръцкия филиал на концерна – „Папастратос”. През 2009 г. се мести в централата в Швейцария, заемайки позицията регионален мениджър стратегии за продажбите за региона на ЕС. През 2014 г. е назначен за директор продажби и дистрибуция за Гърция, Кипър и Малта. Оглавява „Филип Морис България” от 2017 г.

К
Компанията е част от „Филип Морис Интернешънъл” (ФМИ), която има 170-годишна история, присъствие в 180 страни и близо 80 хил. служители в целия свят. Разполага с 48 производствени мощности в 32 държави. Днес ФМИ следва нова визия за изграждане на бъдеще без дим и с тази цел вече над 10 години в научноизследователските ѝ центрове в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към края на 2019 г. потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията са близо 14 милиона.

Диана Стефанова, Вицепрезидент на VMware, Вицепрезидент „Стратегия на глобалните офиси” на VMware

М
Диана Стефанова има над 20 години управленски и организационен опит с фокус върху стратегическото и бизнес развитието. Присъединява се към VMware през 2007 г. след придобиването на българо-швейцарската компания Sciant, където заема длъжността главен финансов директор. Под нейно ръководство VMware увеличава екипа си в България близо седем пъти, превръщайки се в един от най-големите инвеститори в IT индустрията в региона.

К
Софтуерните решения на VMware задвижват глобалната дигитална инфраструктура. Продуктите в сферата на облачните системи, сигурността и бизнес мобилността изграждат динамична и ефективна дигитална среда за клиенти на компанията в световен мащаб посредством обширна екосистема от партньори. С централен офис в Пало Алто, Калифорния, VMware работи активно в полза на обществата на глобално ниво – от създаването на значими иновации до приложението им в световен мащаб.

Димитър Гълъбов, изп. дир. на „Съдърланд България",
М
Димитър Гълъбов има над 20-годишен опит в сферата на бизнес развитието и управлението на центрове за обслужване на клиенти, изнесени услуги и бизнес процеси. Заемал е управленски роли в международни компании от различни сектори – телекомуникации, клинични изследвания, автомобилно производство и управление на бизнес процеси. Има богат опит в управлението на мултинационални екипи и предоставянето на продукти и услуги на големи международни клиенти. Управлява „Съдърланд” за България от 2015 г. За изминалите пет години компанията у нас достига повече от 2900 служители, които обслужват 22 клиента в 6 офиса в София, Пловдив, Варна и Бургас.

К
„Съдърланд” е глобална организация за трансформация на бизнес процеси, обслужваща клиенти във всички основни индустриални вертикали. Със седалище в Рочестър, Ню Йорк, „Съдърланд” наема хиляди професионалисти, обхващащи 19 страни по света. Екипите в България предлагат техническо обслужване и обслужване на клиенти на повече от 17 езика.

Доброслав Димитров, Изпълнителен директор на „Империя Онлайн” ,
М
Доброслав Димитров е съосновател на българската компания за разработка и разпространение на игри „Империя Онлайн”, част от Stillfront Group. Съосновател е още на Upnetix – едно от най-големите аутсорсинг студиа за мобилни приложения в Югозападна Европа, част от Scafocus, както и на „IT таланти” – единствената академия за безплатно обучение на разработчици, над 95% от които се реализират в повече от 80 партньорски IT компании. Ментор е на стартиращи проекти в LAUNC Hub. Председател e на BASSCOM.

К
„Империя Онлайн” е сред водещите български компании за разработка и разпространение на компютърни и мобилни игри. Студиото има над 45 милиона потребители в цял свят. Водещото заглавие на компанията е „Империя Онлайн” – средновековна стратегия в реално време. Играта е достъпна за смартфони, браузъри, социални мрежи и Steam. Към юни 2020 г. компанията има 25 заглавия в портфолиото си и още няколко в процес на разработка. В момента разработва игри за уеб браузъри, iOS, Android, Windows Phone, Steam и социални мрежи (Facebook, Odnoklassniki, VKontakte).

Драгомир Кузов, Собственик на „Веломания” , М
Професионалният път на Драгомир Кузов започва като състезател по колоездене, майстор на спорта, треньор и механик. Любовта му към велосипедите се превръща в бизнес, когато започва да се занимава с ремонт и търговия, а след това и с производство на велосипеди марка DRAG. Драгомир Кузов е президент на Българската федерация по колоездене и e единственият българин в техническата комисия към Международния колоездачен съюз.

К
DRAG Bycicles е една от най-продаваните и разпознаваеми марки велосипеди в България и в над 50 държави по света. Компанията създава велосипеди във всеки стил и ценови клас – от идея и чертеж през тест на прототип до серийно производство, монтаж и дистрибуция. Водещ принцип за марката е прилагането на стандарти за производство на световно ниво, така че „български” да е синоним на „качествен”.

 123 

E-mail:

Парола: